iemand er weer bovenop brengen/helpen

iemand er weer bovenop brengen/helpen
{{iemand er weer bovenop brengen/helpen}}{{/term}}
put/get someone back on his feet; 〈na ziekte/moeilijke tijd ook〉 pull/bring someone through

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”